מאילו מיסים ניתן לקבל פטור כתוצאה ממחלה?

מחלות המקנות מעל 905 אחוזי נכות מזכות את הסובלים מהן בקבלת פטור מתשלום מס הכנסה. מס הכנסה הוא מס המשולם על כל הכנסה חייבת בישראל. ממס זה ניתן לקבל פטור מתשלום ברגע שמקבלים תעודת פטור המוכיחה זאת. מוזמנים לקבל כאן המידע בחשוב להכרת הנושא.

 

מה זה פטור ממס הכנסה?

כל אחד מאיתנו משלם מס הכנסה על כל הכנסה חייבת. ברגע שההכנסה מגיעה לתקרה הנקובה בחוק, חלה חובה להפריש ממנה עבור מס הכנסה. את המס אנו משלמים בפן החודשי בתלוש המשכורת או במקדמות המס. הרבה פעמים אנשים משלמים מס גבוה יותר מהמס שהם היו צריכים לשלם על פי נתוניהם האישיים. נתונים אלו ניתנים לעדכון בטופס 101 לקבלת נקודות זיכוי כנדרש.

נקודות זיכוי מקנות הנחה למשלם המס ומפחיתות את גובה המס הנדרש לתשלום. לעומת זאת, קיימים אנשים רבים הזכאים לקבל פטור ממס הכנסה עקב מחלה. האנשים הזכאים לקבלת פטור בכלל לא צריכים לשלם מס הכנסה על הכנסות בגובה התקרה הנקובה בחוק.

 

מי זכאי לקבלת פטור ממס הכנסה?

כדי לקבל את הפטור ממס הניתן עקב ממחלה, חשוב להכיר את הנתונים המזכים:

אחוזי נכות של 90% לפחות באופן משוקלל, כשמתוכם לפחות 40% נכות הם על ליקוי אחד. בנוסף, הפטור ניתן בתנאי בתקופת הנכות שנקבעה היא לא פחותה מחצי שנה. שימו לב, גם אם אתם בעלי אחוזי נכות פחותים מ-90%, כדאי שתפנו לחברה העוסקת בסיוע במימוש זכויות רפואיות. כך החברה תוכלו לבדוק יחד איתכם את זכאותכם לקבלת אחוזי נכות נוספים, לצורך קבלת פטור ממס הכנסה.

 

פטור ממס הכנסה על כל הכנסה

הפטור הניתן חל על כל הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שלא מיגיעה אישית עד לתקרה הנקובה בחוק. גובה התקרה משתנה בכל שנת מס ולכן חשוב להתעדכן על גובהה בכל שנה מחדש. חשוב להבין כי מדובר בסכומים משמעותיים בפרט לכאלו שענו על תנאי הזכאות עוד לפני שנת המס המדוברת. במקרה כזה ניתן לתבוע החזר מס הכנסה רטרואקטיבי על 6 השנים האחרונות.

 

פטור ממס על קצבה בשל פרישה מוקדמת

הפורש לפרישה מוקדמת מחויב במס באופן עקרוני על כל משיכת כספים. בעלי נכות רפואית יציבה זכאים לקבלת פטור ממס על חלק מהקצבה. הליך קבלת הפטור הנוכחי מותנה בקביעת נכות בסמוך למועד הפרישה ובתנאי שקיים קשר בין הפרישה שהובילה לניתוק יחסי העובד והמעביד ולנכות שנקבעה.

 

לסיכום

קבלת פטור ממס הכנסה בגין מחלה היא סיבה נפוצה בישראל כפי שסיכמנו כאן. הדרך היעילה לקבלת פטור היא על ידי פנייה לחברה העוסקת בסיוע במימוש זכויות רפואיות. פנייה בליווי מקצועי היא בעלת סיכויים רבים יותר להצלחה ולכן לא כדאי לוותר על הליווי המקצועי בנושא.

מיסים

אולי תאהבו גם את